Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Keress a Facebookon

Bejelentkezés a fórumbaHirdetés
Hirdetés

Szenyvíz GYIK

Kérdések-válaszok, SZADA vonatkozásában

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

Mi a sikeres pályázat feltétele?

 1. A legfontosabb, hogy a csatornázatlan területen fekvő ingatlanok tulajdonosai kinyilvánítsák csatlakozási szándékukat azért ,hogy a benyújtott pályázat sikeres legyen és a támogatási szerződés megkötésre kerüljön. A támogatás odaítélésének még számos egyéb feltétele van, de ezek a legfontosabbak, mert ezek nélkül a pályázat nem érvényes.

Rendelkezik-e a projekt az összes szükséges engedéllyel, vagy a megvalósulás még függhet valamitől?

 1. Igen, az összes szükséges engedély megvan, a pályázat csak ezek birtokában volt beadható.

Ki biztosítja, hogy a beruházás megvalósul?

 1. A megvalósulásért a három önkormányzat, mint a Társulás tulajdonosai felelnek és mint  tulajdonosok garanciát és kezességet vállalnak.

Kötelezhető-e valaki a csatlakozásra?

 1. Nem, de ha a projekt megvalósul, a csatornát nem használóknak talajterhelési díjat kell majd fizetniük, úgy mint eddig, de ennek a mértéke várhatóan nőni fog.

Ha megépül a csatornarendszer, mire számíthatnak azok, akik nem kívánnak rácsatlakozni?

 1. Új építési engedély kiadásának feltétele a csatornahálózatra való rácsatlakozás. Meglévő építési engedély esetén a tulajdonos köteles, zárt szennyvíztárolót létesíteni, amit be kell vizsgáltatnia. Ebből szippantóval kell elhordatnia a szennyvizet, melynek díja általában mindig magasabb a csatornadíjnál. Emellett az önkormányzat talajterhelési díjat továbbra is fel kell, hogy számítson és várhatóan magasabb mértékben, mint eddig.

Lesz-e lehetőség a későbbiekben csatlakozni a hálózathoz?

 1. A jelenlegi projekt keretében, ugyanilyen feltételekkel és támogatottsággal nem.

Miért érdemes annak is csatlakozni, aki nem teljes évben használja a csatornát ?

 1. A település a csatornahálózat megépítése után tovább fejlődhet, míg annak elmaradása gátolhatja a fejlődést. A csatornázást követheti az aszfaltos utak kiépítése, és egyéb beruházások is, az ingatlanok felértékelődnek, jobban értékesíthetők, így azoknak a tulajdonosoknak a kényelmét is szolgálják, akik nem tartózkodnak rendszeresen az ingatlanjukon.

Aki keveset vagy csak locsolásra vagy alkalmanként használ vizet, miért kötne rá a hálózatra és fizetné az érdekeltségi hozzájárulást és  a csatornadíjat is?

 1. Külön vízmérőt felszerelve a kerti csapra nem kell a locsolásra használt víz után teljes szennyvízdíjat fizetnie. Ha később esetleg lakóházként használják az ingatlant megtérül majd a befizetett hozzájárulás, de az sem elhanyagolható, hogy az ingatlan is nagyobb értéket képvisel majd a csatornázásnak köszönhetően.

Mikor kezdhető el ténylegesen a beruházás?

 1. A sikeres 2. fordulós pályázat esetén, a Támogatói Szerződés aláírását követően, illetve a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelezővel történő szerződéskötés után indulhat meg a beruházás. A tervek szerint 2010 márciusától kerülhet rá sor.

Kinek a tulajdona lesz a megépült hálózat?

 1. A beruházás az önkormányzati Társulás tulajdona lesz, majd ennek megszűnését követően a jogutód önkormányzatok tulajdonába kerül és ezt a vagyont  20 évig nem lehet elidegeníteni. A szennyvíztisztító tulajdonjoga a következő arányban oszlik meg a települések között: Veresegyház 51.9%, Erdőkertes 29.9%, Szada 18.2%.

Ki fogja üzemeltetni a megépülő rendszert?

 1. Az önkormányzatok és a társulás az üzemeltetésre a DMRV Zrt.-vel kötnek megállapodást hosszú távra, jelenleg ez 23 év.

Ki határozza meg a szennyvízdíjat?

 1. Az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a szennyvízdíj megállapítása. Jelenleg a lakossági díj:  lásd a mindenkori hatályo önkormányzati rendeletben!

Mikorra várható a kivitelezés?

 1. A tervek szerint 2010 márciusa és 2013 márciusa között zajlik majd le a beruházás.

Milyen mértékben oszlik meg a beruházás az egyes települések között?
Szadán a tervezett beruházás 692 db ingatlant érint.

A kivitelezés során okozott esetleges károkat ki téríti meg, és ki gondoskodik az utak helyreállításáról?

 1. Az építés kétségkívül jár majd kellemetlenségekkel, és türelmet igényel majd az érintett lakosságtól. A kivitelezővel kötött szerződés tartalmazza majd az építési munka befejeztével az eredeti állapot visszaállítását, melyet az építkezés megkezdése előtt rögzíteni kell. A kivitelezés során keletkezett károkért a kivitelező felel, akinek felelősségbiztosítással kell rendelkeznie az ilyen esetekre is.

Mikor lehet rákötni a hálózatra?

 1. A beruházás elkészültét követően, a szennyvíztisztító sikeres próbaüzeme után, valamint a hálózat műszaki átadás –átvételét és üzembe helyezését követően.

Mennyire lesz környezetkímélő az átalakított szennyvíztisztító?

 1. A veresegyházi szennyvíztisztító az átépítést követően a ma elérhető legmodernebb és leginkább környezetkímélő membránszűrős technológiával működik majd.

Mennyi az elnyerhető pályázati támogatás?

 1. Rendkívül magas: a beruházás költségének több mint 80%-a vissza nem térítendő támogatás, ha sikeres a pályázat.

Milyen arányban oszlanak meg a költségek az egyes települések között?

 1. A projektmenedzsment, a pályázatírás, stb. a szennyvíztisztító tulajdoni arányában oszlanak meg. A vezetéképítés költségei a települési csatornahálózatok hosszának arányában kerülnek elosztásra.

Lesznek-e kedvezmények a lakossági hozzájárulás megfizetésére?

 1. Igen, részletfizetési lehetőség kérhető

Mi történik, ha a pályázat nem jár sikerrel, kárba vész-e az eddigi munka?

 1. Nem, hiszen az engedélyek és a kiviteli tervek ezután is rendelkezésre állnak. Saját forrás azonban a megvalósításra az önkormányzatok kasszájában nem lesz.

Megépül-e a csatornahálózat, ha nem sikerül pályázati támogatáshoz jutni?

 1. Bizonyos fejlesztések elvégzése kötelező lesz a jövőben az önkormányzatok számára, ám ilyen nagymérvű beruházás véghezvitele támogatás nélkül nem lesz lehetséges. A későbbiekben, ha lesznek is uniós pályázatok hasonló célra, szinte bizonyos, hogy a támogatás mértéke nem lesz ilyen nagy arányú. 2013 után Magyarország részére a direkt támogatások várhatóan megszűnnek és várhatóan csak kamatmentes hitelek formájában érkezik majd támogatás az EU-tól az un. Jessica program keretében.

 

Mindenki kap csatornát, az is, aki nem fizet?
Az utcai csatorna vezetékről a beállás minden ingatlanra megtörténik, de élőre kötés csak
a hozzájárulás rendezése után történhet meg.

PÉNZÜGYI KÉRDÉSEK

 

Milyen mértékű a lakossági hozzájárulás az egyes településeken?
Szadán: 98.000.- Ft + áfa

 1. Hogyan fizethető meg az érdekeltségi hozzájárulás?
 2. A hozzájárulás megfizethető egy összegben, vagy akár részletekben is.

Hogyan lehet fizetni a havi részleteket?

 1. Banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, vagy postai csekken.

Kinek, mely szervezetnek kell befizetni a hozzájárulást?

 1. Az önkormányzatnak.

MŰSZAKI KÉRDÉSEK

Építési telekre igényelhető-e a csatornázás?

 1. Igen, amennyiben be van, vagy még a csatornázás előtt be lesz kötve a vezetékes ivóvíz és amennyiben a lakhatási engedélyt megtudja szerezni a csatorna hálózat elkészültéig.

Mi történik, ha a tervezetthez képest idő közben változások lesznek, például telekmegosztás miatt újabb bekötési igény jelentkezik?

 1. Ha a tulajdonos ezt nem jelenti be előre, a beruházás elkészültét követően már csak jelentős utánajárással és magasabb költséggel tudja ezt megtenni.

Milyen anyagból készülnek, mennyire időtállóak a vezetékek?
-     Műanyagból készülnek és akár 50 évig is használhatók.

Mire szolgálnak az átemelők?

 1. A hálózat nagy részében gravitációs rendszer működik, a magasabb területeken, ahol a domborzati viszonyok miatt ez nem lehetséges, szükséges az átemelők beépítése. Mivel ezek üzemeltetése drága, a tervezés során az átemelők számát az üzemeltetővel egyeztetve minimalizálták.

Akinek az ingatlana mélyen fekszik, és így nem tud rákötni a gravitációs hálózatra, meg kell-e vásárolnia a házi átemelő szivattyút?
Azokon a helyeken ahol műszakilag másként nem oldható meg a rákötés (pld. az utca szintjéhez képes jelentősen mély fekvésű ingatlanoknál) ott házi átemelő használata szükséges. Ezek beépítése a csatornahálózat kiépítésével megtörténik és nem kell külön
megvásárolnia.

 

Milyen hálózat épül meg a projekt keretében?

 1. Megvalósulhat 40 km gravitációs, 5 km nyomóvezeték építése, 2652 db ingatlan bekötése a hálózatba. Ez több mint 18 km bekötővezeték, 15 db átemelő és 150 db házi beemelő megépítését is jelenti.

Szadán a tervezett gravitációs hálózat 9,3 km, nyomott hálózat 1,1 km.
Bekötendő ingatlanok szána 692 db, házi beemelők száma 69 db.

Mit jelent az MBR technológia, mellyel a szennyvíztisztító üzemel majd az átalakítás során?

 1. A membránszűrős technológiát alkalmazó – például az oroszlányi –tisztítóműben a következő fázisokon megy át a beérkező szennyvíz:

Mechanikai tisztítás

  1. Rácsszűrés gépi finomrácson (6 mm)
  2. Átemelés
  3. Homok- és zsírfogás, homokzagy víztelenítés
  4. Finomszűrés (1 mm)

Biológiai tisztítás
- Biológiai tisztítás elő- és utódenitrifikációval, sorbakötött biológiai reaktorokban (7x500m3), 4 db változtatható funkciójú (anoxikus, vagy aerob) reaktorral
- Vegyszeres szimultán foszforeltávolítás (Fe-szulfát adagolással)
- Ultraszűrés 4 db membránreaktorban 2 db technológiai sorral, automatikus
membrán- tisz­tí­tással, habkezeléssel és automatikus fölösiszap elvétellel (iszapkor
alapú üzemeltetés)

A tisztított, membránnal szűrt szennyvíz utófertőtlenítést nem igényel.

Iszapkezelés
- Iszapsűrítés pálcás sűrítőben
- Iszapvíztelenítés centrifugával

Hogyan működnek a membránszűrők?

 1. A membránszűrők, melyeket a szintén oroszlányi székhelyű, a világ legnagyobb víztisztítóit ellátó Zenon cég állít elő, tíz évig képesek gondozás nélkül tökéletesen megszűrni a vizet, az emberi sejthártyával megegyező működési elv alapján. A tisztítás során a membránok szűrőjén fennakad mindenféle vírus vagy baktérium, áthaladnak viszont a víz mellett az ásványi anyagok és nyomelemek, így a membránok kivezetésénél távozó víz minősége szinten megegyezik az ivóvízével.  Ennél a technológiánál nincs szükség a tisztított víz klórozására sem, tehát még ezzel sem terheli a környezetet.

Milyen tapasztalatok vannak már hazánkban az MBR technológiával működő szennyvíztisztításban?

  • Magyarországon Oroszlányban 5 éve működik, Karcagon, és Budajenőn szintén jól működik ilyen szennyvíztisztító. A projektben résztvevő önkormányzatok képviselői 2009. május 14-én tanulmányúton tekintették meg az oroszlányi szennyvíztisztító működését. Az oroszlányi szennyvíztisztítóról tájékozódni lehet az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. honlapján: http://www.oszzrt.hu/.
Hirdetés
Hirdetés
 • Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 3
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5